Mät företaget med NPS

Hur bra går det egentligen för ditt företag? Det svarar dina kunder bäst på. Därför är det av största vikt att du använder kundernas åsikter för att ta reda på hur väl ditt företag fungerar. Det kan vara bra att använda den informationen om du behöver göra förändringar och/eller om du vill expandera verksamheten.

Vad är NPS?

Förkortningen NPS står för Net Promoter Score och är ett sätt att mäta dina kunders nöjdhet med företaget. Deras svar rankas på en skala och på så vis får du en bra indikation om vad de tycker. Anledningen till att många använder sig av NPS är för att ta reda på hur lojala kunderna är gentemot företaget. Det finns nämligen en stark koppling mellan hur nöjd kunden är med ett företag och lojaliteten till företaget.

Oavsett vilket företag du har kan du dra nytta av NPS för din verksamhet. Det är dessutom mycket enkelt att använda dig av metoden. Ta hjälp av smarta program som lätt kan mäta dina kunders svar på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till andra?” för att få ett klart och tydligt resultat. Använd sedan resultatet till att förbättra din verksamhet och för att utveckla den i rätt riktning.