Lär dig vara obekväm

Att vara egenföretagare är väldigt speciellt. Som vi nämnde i början innebär det att allt ansvar för arbete, marknadsföring, inkomst och administration ligger på dig, vilket gör att det inte finns någon möjlighet för dig att skylla eventuella svårigheter eller problem på någon annan än dig själv. Men det innebär också att du är den som är ansvarig för alla framgångar, för allt som flyter på smidigt och för alla intäkter du gör. Det är i den här osäkerheten som mycket av balansakten som egenföretagare ligger. För att du ska må bra måste du vara bekväm med att leva i den osäkerhet som ett eget företag innebär. Din inkomst är osäker på ett helt annat sätt än om du vore anställd, speciellt i början innan pengarna förhoppningsvis börjar rulla in mer stadigt. Det i sig kan öka den eventuella osäkerhet du redan upplever inför att starta eget. Det finns såklart sätt du kan träna dig på att omfamna och bli van vid osäkerhet, vilket kan vara väldigt fördelaktigt som förberedelse innan du startar upp ditt företag. Öva dig på att ge dig ut utanför din trygghetszon, ta dig an saker som gör dig lite osäker och lär dig av de erfarenheterna. Ju tryggare du blir med att uppleva otrygghet, desto bättre rustad är du för den obekväma känslan av att vara egenföretagare. Det kan dessutom vara en fördel och en kompetens som kan hjälpa dig i övriga delar av livet, så se varje tillfälle av osäkerhet som en källa till kunskap och lärdom.

Lär dig hantera dina känslor

Som en förlängning av att lära dig leva med ett visst mått av osäkerhet, är det även viktigt att reflektera över och arbeta kring hur du hanterar olika typer av tuffa känslor. Rädsla, misstag, nederlag är exempel på känslor där vi lätt går in i instinktiva reaktioner vilket inte alltid är det bästa, speciellt inte när det kommer till coaching och egenföretagande. Titta på hur dina känslomönster brukar se ut i andra situationer, och fråga gärna nära och kära hur de upplever att du reagerar på stress och liknande känslor. Det ger dig en bra fingervisning om verkligheten och du får mer information är om du bara sitter själv och funderar. Även om det är svårt att veta exakt hur du reagerar när något väl händer inom ditt företag och ditt coachande, är träning och reflekterande aldrig onödigt utan tid som är väl investerad.

När du känner att du arbetat med dig själv på djupet har du förhoppningsvis kommit fram till många svar om både dig själv, dina coachingdrömmar och din framtid. Alla insikterna kan ha skapat precis den grund av glädje, motivation och styrka du behöver för att göra verklighet av dina visioner – och starta ditt alldeles egna coachingföretag.