Lär dig vara obekväm

Att vara egenföretagare är väldigt speciellt. Som vi nämnde i början innebär det att allt ansvar för arbete, marknadsföring, inkomst och administration ligger på dig, vilket gör att det inte finns någon möjlighet för dig att skylla eventuella svårigheter eller problem på någon annan än dig själv. Men det innebär också att du är den som är ansvarig för alla framgångar, för allt som flyter på smidigt och för alla intäkter du gör. Det är i den här osäkerheten som mycket av balansakten som egenföretagare ligger. För att du ska må bra måste du vara bekväm med att leva i den osäkerhet som ett eget företag innebär. Din inkomst är osäker på ett helt annat sätt än om du vore anställd, speciellt i början innan pengarna förhoppningsvis börjar rulla in mer stadigt. Det i sig kan öka den eventuella osäkerhet du redan upplever inför att starta eget. Det finns såklart sätt du kan träna dig på att omfamna och bli van vid osäkerhet, vilket kan vara väldigt fördelaktigt som förberedelse innan du startar upp ditt företag. Öva dig på att ge dig ut utanför din trygghetszon, ta dig an saker som gör dig lite osäker och lär dig av de erfarenheterna. Ju tryggare du blir med att uppleva otrygghet, desto bättre rustad är du för den obekväma känslan av att vara egenföretagare. Det kan dessutom vara en fördel och en kompetens som kan hjälpa dig i övriga delar av livet, så se varje tillfälle av osäkerhet som en källa till kunskap och lärdom.