Förvänta dig framgång

Att lära dig hantera din inre kritiker är ena sidan av myntet, att förvänta dig framgång är den andra sidan, och båda är lika viktiga. För om du antar att du inte är bra nog att bli en coach och starta din egen verksamhet, så är risken stor att du förminskar dig själv och din kompetens så pass mycket att du tror på den känslan. Även om du vill utbilda dig till coach kanske din övertygelse är att du inte förtjänar det eller är bra nog, och vilken av de två känslorna tror du är starkast? Att dra till sig överflöd eller positiva händelser kommer inte av ett negativt, självkritiskt tänkande utan du måste även jobba med just dina övertygelser. Omge dig med sådant som gör dig glad, inspirerad och som ökar ditt självförtroende. Håll kvar de energierna och känslorna som det ger, och applicera dem på ditt tänk kring din coachingverksamhet. Arbeta gärna med meditation och affirmationer för att stärka din självkänsla ännu mer. Övertyga dig själv att det du vill självklart händer, det har redan hänt, och agera utifrån den övertygelsen. Du manifesterar vad du tror på, inte vad du önskar.