Lär dig hantera dina känslor

Som en förlängning av att lära dig leva med ett visst mått av osäkerhet, är det även viktigt att reflektera över och arbeta kring hur du hanterar olika typer av tuffa känslor. Rädsla, misstag, nederlag är exempel på känslor där vi lätt går in i instinktiva reaktioner vilket inte alltid är det bästa, speciellt inte när det kommer till coaching och egenföretagande. Titta på hur dina känslomönster brukar se ut i andra situationer, och fråga gärna nära och kära hur de upplever att du reagerar på stress och liknande känslor. Det ger dig en bra fingervisning om verkligheten och du får mer information är om du bara sitter själv och funderar. Även om det är svårt att veta exakt hur du reagerar när något väl händer inom ditt företag och ditt coachande, är träning och reflekterande aldrig onödigt utan tid som är väl investerad.

När du känner att du arbetat med dig själv på djupet har du förhoppningsvis kommit fram till många svar om både dig själv, dina coachingdrömmar och din framtid. Alla insikterna kan ha skapat precis den grund av glädje, motivation och styrka du behöver för att göra verklighet av dina visioner – och starta ditt alldeles egna coachingföretag.