När du behöver extra utrymme på ditt kontor

Som småföretagare är det viktigt att vara kostnadseffektiv. Alla onödiga kostnader bör hållas till ett absolut minimum. Ett enkelt sätt för att minska denna typ av kostnader är att inte hyra större lokaler än vad som verkligen behövs i verksamheten. Att betala hyra varje månad för utrymmen, som i princip aldrig används, är något som tveklöst faller under kategorin onödiga kostnader. De pengar som spenderas på ett i princip oanvänt arbetsrum eller mötesrum är något som kan användas betydligt bättre.

Hyra mötesrum vid behov

Många företag håller sig med stora konferens- eller mötesrum som används endast vid några enstaka möten eller sammanträden varje år. Rent företagsekonomiskt är det för de flesta av dessa företag en bättre affär att inte ha några egna mötesrum och istället hyra denna typ av rum vid de få tillfällen som de behövs. Det finns dessutom särskilda företag, som till exempel Helio, vilka har specialiserat sig på denna typ av uthyrningar. Via deras webbplatser kan du hyra allt från mindre mötesrum till stora och välutrustade konferenslokaler, för endast några timmar eller ett par dagar.

En lösning även för frilansare och digitala nomader

Möjligheten att hyra konferenslokaler och mötesrum per timme är något som även är intressant för digitala nomader och frilansande konsulter. Många av dessa arbetar från hemmet eller från ett café, vilket fungerar bra i de flesta situationer. Men ibland finns det tillfällen när detta inte är den optimala lösningen. Det kan röra sig om allt från när man ska träffa en presumtiv kund för att sälja in sina tjänster, till att man ska hålla ett seminarium eller en workshop med flera deltagare.

Kostnaden för tillfälliga mötesrum

Timkostnaden för att hyra ett mötesrum eller en konferenslokal under endast några timmar eller dagar blir självfallet hög. Å andra sidan betalar man endast för den tid som lokalen rent faktiskt utnyttjas. Den totala kostnaden för att varje månad betala för en yta, som endast används kanske vid ett par tillfällen varje år, blir betydligt högre än att hyra en lokal per timme vid de få tillfällen som det verkligen behövs.

Dessutom är standarden på de rum som hyrs ut per timme mycket hög. I de flesta fall är det fråga om nyrenoverade lokaler där du dessutom kan välja de tillbehör och kontorsmaterial som du behöver. Har du behov av till exempel en större skärm eller en ljudanläggning för att kunna hålla ett föredrag, finns detta som regel på plats när du anländer till lokalen. Att hyra ett mötesrum eller konferenslokaler per timme, gör det därför möjligt att hålla möten i moderna och funktionsenliga lokaler – detta dessutom till ett pris som klart understiger kostnaden för att själv hålla med denna typ av lokaler.