Digitalt företagande i en app

Dagens företagande är ofta digitalt på något sätt. Marknadsföring görs på webb eller sociala medier, kontakter med kunder sker via smartphone eller olika plattformar och kunderna bokar online det de vill ha. Allt det här är naturligt för många och för att förenkla väljer många företag att också utveckla någon form av applikation där allt finns i en enkel och smart förpackning som kunden alltid har till hands i sin mobil.

Den kompletta appen

Hur ser då den perfekta och kompletta appen ut? Svaret är att den finns kanske inte, möjligen en kort tid. En app måste kunna utvecklas precis som ett företag måste. Genom att anlita företag som prototyp.se så kommer det att handla om en produktutveckling över tid som gör att ditt företag alltid kommer att ligga i framkant. Att göra användarvänliga gränssnitt är en förutsättning och det är Prototyp.se experter på att göra.

Undersök först och skapa sedan

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att lägga en stabil grund, det gör vi på prototyp.se. Vi har verktyg och beprövade arbetsprocesser för att skapa användarvänliga lösningar med ett holistiskt tänk. Det är alltför vanligt att man vid skapandet av digitala företagsapplikationer och tjänster utgår från vad som går att göra rent tekniskt och glömmer bort att undersöka vad målgruppen, kunderna, faktiskt vill ha. Gör man på det viset kan man skapa en tekniskt fulländad produkt som ingen vill ha eftersom den är för svår eller ologisk att använda för andra än de som skapat den. Den fällan undviker vi genom vårt arbetssätt. Vi gör prototyper och vi testar mot kunder under utvecklingsprocessen.

Satsa på framtiden

Du som driver företag idag kan ha mycket att vinna på att satsa på nya utvecklingsprocesser så du når nya kunder. Finns det nya sätt att presentera din produkt och göra det lätt för dina kunder att förstå vilka fantastiska tjänster du erbjuder? En film, en simulering, en app med relevanta alternativ? Det finns så många olika möjligheter som kan ge dig och ditt företag en helt ny framtoning som digitalt företag och dessutom ett företag som utvecklas och följer sin tid.