Så kan du dra nytta av market automation

Driver du ett företag av något slag? Då vet du att mycket av marknadsföringen idag sker digitalt. Som företagare kan det dock vara svårt att hinna med allt det du borde göra för att upprätthålla kontakten med dina kunder. Det kan i värsta fall göra att de vänder sig till en konkurrent nästa gång de behöver en tjänst som din. Med marketing automation kan dock det hela bli mycket smidigare. Läs vidare för att lära dig mer om marketing automation och hur det kan hjälpa dig.

Vad är marketing automation?

Som företagare möts du av många olika nya termer inom marknadsföring, men det är inte alltid som du förstår vad de innebär. Termen marketing automation är just ett sådan term som många har svårt att greppa. Här ska du därför få lära dig på ett enkelt sätt vad den innebär. Som företagare ägnar du säkert en hel del tid åt att sammanställa mejllistor och skicka ut nyhetsbrev. Med marketing automation kommer mycket av detta att gå av sig självt.

När man använder sig av den här typen av marknadsföring använder man sig av en typ av smart programvara. Det programvaran gör är att samla upp digital information. Den kan till exempel se när en kund har besökt din webbsida och sedan skicka ut ett marknadsföringsmejl direkt, kanske ett som innehåller ett riktat erbjudande. Det gör att det är mycket lättare att komma till avslut och få kunden att ta ett köpbeslut. Du bygger också upp en relation med din kund på ett effektivt sätt utan att behöva anstränga dig speciellt mycket.

Så kan marketing automation förbättra ditt företag

Som företagare har du säkert flera vägar till marknadsföring, till exempel annonser, kampanjer tillsammans med microinfluencers eller så använder du dig av reklamfilmer eller jinglar. Även om dessa sätt att marknadsföra behövs så är de inte så effektiva när det gäller att bygga upp en varaktig relation med din kund. För att en sådan ska uppstå krävs det nämligen att kunden känner att du bryr dig om just henne eller honom. Med hjälp av marketing automation kan du på ett väldigt effektivt sätt upprätthålla de viktiga relationerna med dina kunder utan att behöva anstränga dig så mycket. Slut är alltså tiderna då du samlade in mejladresser och sedan komponera nyhetsbrev. Den tid du får över när du slipper det kan du istället lägga på att förbättra ditt företag och öka din försäljning.

Är du nyfiken på marketing automation kan du vända dig till Ungappad.se och lära dig mer om arbetssättet genom att läsa deras faktaspäckade blogg. Då får du en ännu större förståelse för hur det hela fungerar och hur just du kan dra nytta av att automatisera delar av din marknadsföring.

Kan större bröst förstöra för företaget och karriären?

Det är välkänt att snygga människor lyckas bättre i arbetslivet, men kan den principen appliceras även när det specifikt handlar om bröststorlek? Innan du beslutar dig för att genomföra en bröstoperation, bör du fundera över hur operationen kommer att påverka din karriär. När du har gjort det och ändå beslutar dig för att förstora brösten, kan du besöka https://motiva.health/sv/ för att få hjälp med din operation.

Bröst – ett kontroversiellt ämne

Kvinnors kroppar har länge varit tabubelagda runt om i stora delar av världen och i många olika sammanhang. Varför det är och har varit så är ett ämne för sig, men i korthet har det främst varit religionerna som har propagerat för att skyla kvinnokroppen på ett eller annat sätt. Idag är stora delar av världen sekulariserade och Sverige är världens mest sekulariserade land. Det gör svenskarna till ett folk som inte är lika blyga när det gäller kroppar och kroppsfigurer som i andra delar av världen. Att ha förstorat brösten är därför något som de flesta svenskar rycker på axlarna åt, men trots det är det där med kvinnobröst ett ganska kontroversiellt ämne även här. Därför kan det vara bra att fundera ett varv extra inför en bröstoperation då operationen kan påverka ditt liv negativt. Dock är det lätt att skaffa större bröst idag om du väl har bestämt dig. Det är bara att gå in på https://motiva.health/sv/ för att boka besök hos en klinik, hosta upp pengarna och genomgå operationen. Men se till att anpassa de nya brösten efter din arbetssituation och livsstil.

Bröstförstoringens påverkan på arbetslivet

Sekularisering till trots, kan en bröstförstoring faktiskt bidra till att du får det svårare i arbetslivet, oavsett om du är egenföretagare eller anställd. Beroende på vilket arbete du utför, kan brösten bli ett ergonomiskt problem. De kan vara i vägen då du utför vissa arbetsuppgifter eller bidra till att ryggen får ta onödigt mycket stryk under arbetspasset på grund av den extra tyngden i brösten. I vissa fall kan en bröstförstoring även påverka samspelet med kollegor och kunder negativt. Om brösten görs oproportionerligt stora kommer de att dra uppmärksamheten till sig. Det är i så fall uppmärksamhet som tas från företaget, vilket inte gynnar dig som företagare eller anställd. Därför är det bra att gå in på https://motiva.health/sv/ och ta reda på det bästa alternativet när det gäller implantat och storlek innan du lägger dig under kniven.

Vikten av strategisk planering

Vare sig du driver en enskild firma eller ett större företag med flera anställda är det viktigt att fokusera på strategisk planering. För att lyckas är det bäst att göra planeringen digitalt. Så kommer du och dina medarbetare lättare att kunna fokusera på era mål, upptäcka svagheter och styrkor och samarbeta.

Digital strategisk planering

Alla företag behöver strategier för att växa: utveckla produkter och tjänster, lyckas med marknadsföringen och för att utveckla verksamheten på olika sätt. Det svåra är ofta att implementera strategierna och se till att alla arbetar mot samma mål. Utan en tydlig målbild blir det svårt att verkligen dra åt samma håll. När ditt företag använder Stratsys plattform och appar för strategisk planering kommer ni lättare att uppnå målen. Du är klar med ett delmoment. Din medarbetare ser i appen att du är klar och kan omgående påbörja sin deluppgift. Målet är tydligt och ni sparar mycket tid. De erbjuder även olika tjänster utifrån arbetsuppgifter och bransch. Gå in på Stratsys och läs mer om strategisk planering och om hur de kan hjälpa ditt företag att växa.

Mer engagemang och transparens

En stor fördel med att använda gemensamma appar och plattformar för att uppnå era mål är att det skapar mer engagemang hos medarbetarna. Istället för att ledningen, eller du, har en målbild som du någon gång emellanåt förklarar för medarbetarna, så har alla målet med de olika uppgifterna framför ögonen hela tiden. Det underlättar att din marknadsförare verkligen förstår vad som är bra med tjänsten eller produkten redan från början. Det blir lättare för alla att samarbeta när de känner delaktighet och vet vart de är på väg. Företagsstrukturen blir också mer transparent, så att dina medarbetares talanger verkligen kommer till användning. En annan fördel med transparens är att svagheter lättare upptäcks.

Uppsatta mål

Digital strategisk planering hjälper dig både med själva planeringen och att hålla fokus. Du måste konkretisera vilka mål som ska uppnås. Ett mål som inte kan mätas är väldigt svårt att uppnå. Du vet inte när du är färdig. Det är en sak att säga att företaget ska öka försäljningen, men när har ni uppnått målet? Och hur ska ni nå dit? Det är den stora fördelen med Stratys plattform: företagare får både hjälp med att skapa meningsfulla mål, strategier hur ni ska nå dit och kan enkelt analysera hur det går. Det underlättar mycket för både företagsledning och medarbetare att ha ett gemensamt och mätbart mål för ögonen.

Digitalt företagande i en app

Dagens företagande är ofta digitalt på något sätt. Marknadsföring görs på webb eller sociala medier, kontakter med kunder sker via smartphone eller olika plattformar och kunderna bokar online det de vill ha. Allt det här är naturligt för många och för att förenkla väljer många företag att också utveckla någon form av applikation där allt finns i en enkel och smart förpackning som kunden alltid har till hands i sin mobil.

Den kompletta appen

Hur ser då den perfekta och kompletta appen ut? Svaret är att den finns kanske inte, möjligen en kort tid. En app måste kunna utvecklas precis som ett företag måste. Genom att anlita företag som prototyp.se så kommer det att handla om en produktutveckling över tid som gör att ditt företag alltid kommer att ligga i framkant. Att göra användarvänliga gränssnitt är en förutsättning och det är Prototyp.se experter på att göra.

Undersök först och skapa sedan

I allt utvecklingsarbete är det viktigt att lägga en stabil grund, det gör vi på prototyp.se. Vi har verktyg och beprövade arbetsprocesser för att skapa användarvänliga lösningar med ett holistiskt tänk. Det är alltför vanligt att man vid skapandet av digitala företagsapplikationer och tjänster utgår från vad som går att göra rent tekniskt och glömmer bort att undersöka vad målgruppen, kunderna, faktiskt vill ha. Gör man på det viset kan man skapa en tekniskt fulländad produkt som ingen vill ha eftersom den är för svår eller ologisk att använda för andra än de som skapat den. Den fällan undviker vi genom vårt arbetssätt. Vi gör prototyper och vi testar mot kunder under utvecklingsprocessen.

Satsa på framtiden

Du som driver företag idag kan ha mycket att vinna på att satsa på nya utvecklingsprocesser så du når nya kunder. Finns det nya sätt att presentera din produkt och göra det lätt för dina kunder att förstå vilka fantastiska tjänster du erbjuder? En film, en simulering, en app med relevanta alternativ? Det finns så många olika möjligheter som kan ge dig och ditt företag en helt ny framtoning som digitalt företag och dessutom ett företag som utvecklas och följer sin tid.

När du behöver extra utrymme på ditt kontor

Som småföretagare är det viktigt att vara kostnadseffektiv. Alla onödiga kostnader bör hållas till ett absolut minimum. Ett enkelt sätt för att minska denna typ av kostnader är att inte hyra större lokaler än vad som verkligen behövs i verksamheten. Att betala hyra varje månad för utrymmen, som i princip aldrig används, är något som tveklöst faller under kategorin onödiga kostnader. De pengar som spenderas på ett i princip oanvänt arbetsrum eller mötesrum är något som kan användas betydligt bättre.

Hyra mötesrum vid behov

Många företag håller sig med stora konferens- eller mötesrum som används endast vid några enstaka möten eller sammanträden varje år. Rent företagsekonomiskt är det för de flesta av dessa företag en bättre affär att inte ha några egna mötesrum och istället hyra denna typ av rum vid de få tillfällen som de behövs. Det finns dessutom särskilda företag, som till exempel Helio, vilka har specialiserat sig på denna typ av uthyrningar. Via deras webbplatser kan du hyra allt från mindre mötesrum till stora och välutrustade konferenslokaler, för endast några timmar eller ett par dagar.

En lösning även för frilansare och digitala nomader

Möjligheten att hyra konferenslokaler och mötesrum per timme är något som även är intressant för digitala nomader och frilansande konsulter. Många av dessa arbetar från hemmet eller från ett café, vilket fungerar bra i de flesta situationer. Men ibland finns det tillfällen när detta inte är den optimala lösningen. Det kan röra sig om allt från när man ska träffa en presumtiv kund för att sälja in sina tjänster, till att man ska hålla ett seminarium eller en workshop med flera deltagare.

Kostnaden för tillfälliga mötesrum

Timkostnaden för att hyra ett mötesrum eller en konferenslokal under endast några timmar eller dagar blir självfallet hög. Å andra sidan betalar man endast för den tid som lokalen rent faktiskt utnyttjas. Den totala kostnaden för att varje månad betala för en yta, som endast används kanske vid ett par tillfällen varje år, blir betydligt högre än att hyra en lokal per timme vid de få tillfällen som det verkligen behövs.

Dessutom är standarden på de rum som hyrs ut per timme mycket hög. I de flesta fall är det fråga om nyrenoverade lokaler där du dessutom kan välja de tillbehör och kontorsmaterial som du behöver. Har du behov av till exempel en större skärm eller en ljudanläggning för att kunna hålla ett föredrag, finns detta som regel på plats när du anländer till lokalen. Att hyra ett mötesrum eller konferenslokaler per timme, gör det därför möjligt att hålla möten i moderna och funktionsenliga lokaler – detta dessutom till ett pris som klart understiger kostnaden för att själv hålla med denna typ av lokaler.

Så fungerar ett företagslån

Ett företagslån är ett lån som är specifikt framtaget för företagare och som kan användas på flera olika sätt. Med ett företagslån kan du få mer kapital för att utveckla verksamheten, men du kan också använda det för att investera i värdepapper eller utveckla ditt produkt- och tjänsteutbud. Att teckna och ansöka om ett företagslån är väldigt enkelt. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vad ett företagslån innebär.

Hur fungerar ett företagslån

Som tidigare nämnt är ett företagslån ett lån som är framtaget till företagare. Lånet gör det möjligt för dig att låna pengar, som du sedan kan använda för att främja verksamheten. Du väljer själv hur högt belopp som du vill ansöka om, men kom ihåg att det är företagets kreditvärdighet som avgör om du blir beviljad beloppet eller inte. I avtalet kommer du att se information om det lånade beloppet såväl som ränta och andra eventuella avgifter. Du kommer även se hur återbetalningen för lånet ser ut och vad den effektiva räntan är. På många sätt kan företagslånet liknas med ett vanligt privatlån. Skillnaderna ligger i de krav som finns på dig som låntagare, samt hur ansökningsprocessen går till.

Företagslån till småföretagare

Förr kunde det vara ganska svårt att få ett företagslån som småföretagare, men med åren har det blivit betydligt enklare. Idag kan du som småföretagare bli beviljad ett lån på samma villkor som en mer väletablerad firma. Här rekommenderar vi att du i första hand väljer en oberoende långivare och inte vänder dig till en storbank. Storbankerna har höga krav som kan vara svåra att leva upp till. Det är också viktigt att du jämför företagslån för småföretag innan du väljer. På så sätt kan du se till att få det högsta lånebeloppet till den lägsta räntan.

Krav för företagslån

För att ditt företagslån ska bli beviljat gäller det att du kan uppfylla långivarens krav. Kraven kan se olika ut beroende på vilken aktör du väljer och är ett sätt för långivaren att säkerställa att de får tillbaka sina pengar i tid.

  • Du måste ha ett aktivt företag
  • Ditt företag ska vara registrerat i Sverige
  • Ditt företag ska vara registrerat under en giltig företagsform, t.ex. aktiebolag eller enskild firma
  • Ett registrerat företagsabonnemang måste finnas på dig som låntagare

Har du ett nystartat företag kan det naturligtvis vara svårt att uppvisa mer än den kreditupplysning som tas, men för etablerade firmor är det inte ovanligt att banken eller låntagaren även kräver budget, bokslut och företagets affärsplan.

Ta ett privatlån och kom igång med företaget

Du vill ha eget företag, men behöver lite kapital för att sätta igång. Låt det inte hindra dig. Ta ett bra privatlån så att du kan uppnå din dröm.

Ta ett smart privatlån

Det är svårt att ta ett företagslån innan ditt företag har kommit igång. Särskilt om det är en lite mindre verksamhet vid sidan om eller om du vill bygga upp ditt företag i lugn och ro, vilket är riktigt smart. Du planerar kanske att bli konsult, driva ett onlineföretag eller börja städa hos folk. Du behöver bara ett startkapital för att komma igång. Entreprenörer är personer som får saker att hända. Det är just därför många företagare faktiskt är framgångsrika. Låt inte pengarna stå i vägen, utan ta ett bra privatlån så att du kan börja arbeta på din idé. När du ska ta ett lån är det smart att du vänder dig till Axofinans som behandlar din låneansökan hos 35 olika banker på samma gång, men du får bara en kreditupplysning. Du får snabbt svar och kan börja arbeta med ditt företag redan idag. Gå in på Axofinans och ta ett bra privatlån för en bättre framtid och roligare vardagsliv.

Kom igång med företaget

Som företagare bör du ansöka om f-skattsedel hos Skatteverket, men du behöver inte göra det förrän du kommit igång. Om du inte har f-skattsedel finns det också en möjlighet att fakturera utan företag. Låt inte tanken på att starta eget företag bli så stor att du aldrig kommer igång. Det fina med internet är även att du kan starta en verksamhet utan att du behöver berätta om det för alla. Du kan börja blogga, starta en Youtubekanal eller designa t-shirts utan att någon vet om det. Det är ett bra sätt att komma igång, lära dig olika färdigheter. Det gäller även om ditt företag är grundat i den fysiska världen, som att driva hunddagis, ha en städfirma eller något annat. Våga sätta igång, så har du tagit det viktigaste klivet.

Arbeta långsiktigt

Det är viktigt att arbeta långsiktigt för att du verkligen ska nå dina mål. Det finns inga snabba cash, vare sig på nätet eller i ett fysiskt företag. Gör en marknadsanalys och en företagsplan. Du hittar mycket bra material och kunskap på internet. Tänk också på att det kan vara svårt att få kunder och läsare i början, men om du håller ut så kommer du att lyckas.

Konsulter som ditt företag bör anlita

Som företagare förväntas du behärska i princip allt – och lite till. Du ska till exempel behärska alla de olika lagar och regler som omgärdar verksamheten. Detta samtidigt som bokföringen ska hanteras klanderfritt och skatterna ska betalas in varje månad. Lägg dessutom till företagets egentliga verksamhet, det vill säga att erbjuda en produkt eller tjänst och sälja denna, så inser du snabbt att du måste vara något av en multikonstnär för att lyckas med ditt företag.

En lösning är att anställa personal med den kompetens som behövs i verksamheten. Emellertid är detta oftast förenat med höga kostnader, framförallt för mindre och medelstora företag. De flesta mindre företag väljer därför i stället att hyra in konsulter för att hantera framförallt olika delar av företagets administration. Kostnaden för att anlita konsulter är som regel lägre jämfört med att anställa personal. Samtidigt innebär ett anlitande av konsulter att företaget inte binder upp sig. Det är oftast både enklare och billigare att avsluta ett konsultavtal, jämfört med att avsluta en anställning.

Få kontroll på juridiken med hjälp av en advokatbyrå

Som företagare är du skyldig att kunna alla de lagar och andra regler som gäller för företaget och den verksamhet som bedrivs. Det är aldrig en hållbar ursäkt att du inte hade kunskap om de regler som gäller – du är ansvarig för alla regelöverträdelser som sker.

Det är självfallet inte möjligt att ha kontroll på alla regler och de flesta företagare väljer därför att anlita en advokatbyrå för att kunna få löpande hjälp med olika juridiska frågor som till exempel skatterätt eller avtalsrätt. I de flesta situationer är den bästa lösningen att anlita en advokatbyrå med bred kompetens. Som företagare behöver du juridisk hjälp med allt från att skriva och tolka avtal till personalfrågor och skatteproblematik. Välj därför en affärsjuridisk advokatbyrå med inriktning på såväl skatterätt som avtalsrätt och arbetsrätt. Då kan du vara säker på att ha tillgång till kompetent juridiskt biträde oavsett vad som sker.

Låt en redovisningsbyrå hantera den löpande redovisningen

Många företagare väljer att anlita en extern redovisningsbyrå för att hantera den löpande redovisningen. Genom att anlita en redovisningsbyrå har du tillgång till proffs som sköter företagets redovisning och du kan därför lita på att den hanteras korrekt.

En välskött redovisning medför att du får tillgång till korrekta ekonomiska rapporter och därmed kan fatta rätt beslut om hur verksamheten ska bedrivas. Redovisningen ligger dessutom till grund för de skattedeklarationer som varje månad ska upprättas och skickas in till Skatteverket. En väl fungerade redovisning innebär att du minskar risken för att lämna felaktiga uppgifter till Skatteverket. Uppstår det problem med anknytning till skatterätt kan redovisningsbyrån dessutom diskutera frågan direkt med den advokatbyrå som du anlitar. En bra redovisningsbyrå innebär helt enkelt att du kan sova bättre på nätterna och du behöver inte vara orolig för att Skatteverket ska inleda en granskning av ditt företag.

Hyr in en IT-konsult för att organisera företagets IT-system

Avslutningsvis är det en god idé att du hyr in en IT-konsult, gärna redan i samband med att du startar upp verksamheten. En skicklig och erfaren IT-konsult kan ge dig mycket värdefulla tips och råd om vilken IT-utrustning och vilken programvara som bör användas i verksamheten. Rätt val i dessa delar medför att du kan driva verksamheten betydligt effektivare, samtidigt som du kan känna dig trygg i att hårdvaran kommer att fungera under lång tid framöver.

Hitta rätt kontorsmaterial till företaget

Som företagare behöver du hela tiden se till så att verksamheten har allt som behövs för att kunna sköta den dagliga driften. Allt fler företag digitaliseras, men trots det behövs det ändå stora mängder kontorsmaterial i många verksamheter. I vissa fall kan det faktiskt vara bättre för klimatet med ett kontrollerat användande av fysiskt kontorsmaterial istället för att digitalisera allt, då många inte tänker på att digitaliseringen också kräver energi, metaller och andra material till alla nya elektroniska apparater.

Du kan hitta ett stort och varierat sortiment av kontorsmaterial hos kontorsmaterial.se. Här kan du beställa pennor, papper, skrivbordsartiklar och mycket mer. Passa också på att använda dig av den förmånliga mängdrabatten, samtidigt som du fyller på lagret av nödvändiga kontorsartiklar till företaget.

Starta en ny verksamhet

Att driva en verksamhet kräver mycket hårt arbete, även om det också ger många fördelar i form av frihet och möjligheten att vara kreativ. Som företagare kan du ibland behöva arbeta mer än heltid, särskilt i början då du ska få igång verksamheten och hitta nya kunder. Många kan tycka att det känns värt att arbeta även på helgerna om det är en bransch de verkligen gillar.

Skapa en miljöpolicy till företaget

När du ska köpa in kontorsmaterial är det bra att välja så hållbara produkter och material som möjligt. Försök att minska svinnet av papper, pennor och andra kontorsprodukter, detta gör det möjligt för företaget att både minska på utsläppen samt spara pengar. Med en miljöpolicy på företaget är det enklare att se till så att alla kemikalier, kontorsmaterial, mat och avfall hanteras på ett hållbart sätt. Företaget kan sedan kommunicera ut sin hållbarhetspolicy för att inspirera samhället till att ta del av alla de fördelar som ett aktivt miljöarbete innebär.

Hitta nödvändigt kontorsmaterial

För att spendera företagets pengar på ett så effektivt sätt som möjligt är det nödvändigt att göra en budget där du tar reda på vilka kontorsmaterial som kommer att behövas till verksamheten, och hur ofta du behöver köpa in nytt material. Bland de mest använda förbrukningsvarorna finns pennor, där det kan vara bra att köpa in både traditionella kulspetspennor och blyertspennor. De anställda kan ha olika behov och preferenser när det gäller pennor, och det är viktigt att hålla företagets medarbetare nöjda. I sortimentet kan du också välja ut whiteboardpennor som ofta brukar ha en strykande åtgång då det händer att de anställda glömmer sätta tillbaka korken på pennan, och överstrykningspennor om ditt företag använder stora mängder dokument.

Bland de mest använda kontorsartiklarna på företaget finns papper i olika format, där det är bra att köpa in en större mängd kopieringspapper, skrivblock och noteringsblock. Kuvert i olika format kan också vara nödvändigt, samt brevvågar som gör det möjligt för de anställda att skicka iväg brev och paket med rätt porto.

Tips för dig som ska starta en redovisningsbyrå

En typ av företag som alltid kommer att behövas är redovisningsbyråer. Så länge det finns bokförings- och skatteregler kommer det att finnas ett behov av redovisningsbyråer. De flesta företagare är genuint ointresserade av dessa regler och har oftast mycket bristfälliga kunskaper om vad reglerna rent faktiskt innebär. En företagare brinner för en affärsidé, en uppfinning eller helt enkelt att tjäna pengar – inte att hantera administrationen – och betalar därför gladeligen för att någon annan hanterar administration, löpande bokföring och deklarationer.

Startar du en redovisningsbyrå och driver den på ett professionellt sätt har du goda möjligheter att skapa dig en bra intäktskälla. Presumtiva klienter finns det gott om, och avgörande för om du kommer att lyckas är hur duktig du är på att sälja in verksamheten och hur du bedriver verksamheten. Vinstmarginalen är relativt låg för redovisningsbyråer och det är därför viktigt att du noggrant tänker igenom hur verksamheten ska bedrivas. I det följande kommer du att få ett par tips som förhoppningsvis kan hjälpa dig på vägen mot din egen redovisningsbyrå.

Val av kontor

Valet av kontor är viktigt för såväl personalen som dina klienter. Personalen ska trivas i lokalerna samtidigt som lokalerna ska utstråla professionalism när klienterna gör ett besök på kontoret. En annan viktig aspekt är tillgängligheten. Det ska vara enkelt för klienterna att anlända med bil till ditt kontor, oavsett om det är för ett längre möte eller endast för att snabbt överlämna dokument eller liknande. Goda förbindelser och ständig tillgång till parkeringsplatser är därför två viktiga kriterier vid valet av lokal.

Priset för olika lokaler inom samma område skiljer sig inte nämnvärt åt. Vid hyra av kontorslokaler baseras priset i princip alltid på ett visst kvadratmeterpris, oavsett hur kontorslokalen är utformad. Det lönar sig därför sällan att hyra ett kontor som är i dåligt skick, priset är ofta ungefär detsamma per kvadratmeter som för ett nyrenoverat kontor. Kasta dig därför inte över första bästa kontor som du blir erbjuden om det inte är i bra skick, utan försök att ha lite is i magen till dess att du hittar en kontorslokal som uppfyller alla dina krav.

Kontorsmaterial

När du driver en redovisningsbyrå kommer det att vara en strykande åtgång på kontorsmaterial som till exempel papper, pennor, mappar, pärmar, register och liknande. Det är därför en mycket god idé att du använder dig av en etablerad leverantör av kontorsmaterial där du vet att du löpande kan uppdatera ditt eget förråd. Vissa leverantörer av kontorsmaterial erbjuder sig till och med att köra ut dina beställningar till dig, vilket innebär att varken du eller din personal behöver ödsla tid på inköp utan kan fokusera på att betjäna klienterna.

Programvaror i verksamheten

Något som är avgörande för om din redovisningsbyrå ska bli en succé eller ett misslyckande är vilka programvaror som används i verksamheten. Rätt val av programvaror innebär att verksamheten kan bedrivas betydligt effektivare och att risken för misstag minimeras.

Det gäller framförallt valet av bokförings- och redovisningsprogram, men även det klient- och ärendehanteringssystem som du väljer att använda dig av. Ett professionellt och etablerat bokförings- och redovisningsprogram innebär att redovisningsarbetet kan utföras på ett säkert sätt. Samtidigt garanterar klient- och ärendehanteringsprogrammet att rätt åtgärder vidtas och att redovisningsbyrån får betalt för den tid som spenderas på klienterna.